Experience Dag

Medewerkers inzicht geven en persoonlijk verbinden aan de droom van het bedrijf. We creëren de voorwaarden om een Playzone te kunnen bouwen en Playmakers op te leiden.

Experience Dag

Medewerkers inzicht geven en persoonlijk verbinden aan de droom van het bedrijf. We creëren de voorwaarden om een Playzone te kunnen bouwen en Playmakers op te leiden.

Experience programma

In de Experience dag creëren we een ontvankelijke en nieuwsgierige setting en geven we aandacht aan persoonlijke passie, overtuiging en groeimotivatie. We laten de mensen reflecteren op de mate waarin zij zich verbonden voelen met het werk en de bedoeling van het bedrijf.

De Experience dag bestaat uit drie blokken: het delen van de - herijkte - betekenisvolle droom, een dialoog over persoonlijke drijfveren en een introductie op het Playmaker opleidingsprogramma.

Tijdens de dag maken we mensen deelgenoot van ons programma om op een nieuwe manier prestatie te leveren. We geven een boost aan het energieniveau en de drive om met Playmakers aan de slag te gaan.
 

De droom delen

De founder(s) deelt hun persoonlijke ervaringen uit het Ready2Play proces en de inzichten die zij hebben opgedaan.

Zij vertellen over hun persoonlijke passie en overtuiging en delen de - herijkte - droom die precies weergeeft waar het bedrijf in de kern voor is bedoeld. Wat is belangrijk in het bedrijf en waarom? Wat is de rol van de founder(s)? En hoe willen zij zichzelf effectief inzetten?

Doel van de reflectie is het verlagen van de drempel om echt jezelf te kunnen zijn. Dit geldt voor alle mensen op ieder niveau in het bedrijf.

Experience programma

In de Experience dag creëren we een ontvankelijke en nieuwsgierige setting en geven we aandacht aan persoonlijke passie, overtuiging en groeimotivatie. We laten de mensen reflecteren op de mate waarin zij zich verbonden voelen met het werk en de organisatiebedoeling.

De Experience dag bestaat uit drie blokken: het delen van de - herijkte - betekenisvolle organisatiedroom, een dialoog over persoonlijke drijfveren en een introductie op het Playmaker opleidingsprogramma.

Tijdens de dag maken we mensen deelgenoot van ons programma om op een nieuwe manier prestatie te leveren. We geven een boost aan het energieniveau en de drive om met Playmakers aan de slag te gaan.
 

De droom delen

De founder(s) delen persoonlijke ervaringen uit het Ready2Play proces en de inzichten die zij hebben opgedaan.

Zij vertellen over hun persoonlijke passie en overtuiging en delen de - herijkte - droom die precies weergeeft waar het bedrijf in de kern voor is bedoeld. Wat is belangrijk in het bedrijf en waarom? Wat is de rol van founder(s)? En hoe willen zij zichzelf effectief inzetten?

Doel van de reflectie is het verlagen van de drempel om echt jezelf te kunnen zijn. Dit geldt voor alle mensen op ieder niveau in het bedrijf.

Passie en overtuiging

We reflecteren samen met de mensen in het bedrijf op persoonlijke passie en overtuiging. We visualiseren passie en faciliteren een dialoog tussen collega's over wat in het werk energie geeft en energie breekt.

We maken passie zichtbaar en bespreekbaar en leggen de verbinding met wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen over intrinsieke motivatie en effectiviteit op het werk.

We stimuleren een ontvankelijke en nieuwsgierige mindset om anders te kijken naar het leveren van prestaties op het niveau van hoofd, hart en lijf.

We experimenteren met een werkvorm om de bedoeling van het bedrijf voor iedereen zichtbaar en voelbaar te maken.

Playmakers proces

We geven uitleg en onderbouwing op de waarde van een Playzone. En we staan stil bij de rol en grondhouding van Playmakers.

De directie heeft bewust gekozen voor het creëren van een Playzone en dat betekent dat er Playmakers opgeleid gaan worden: mensen die blij worden van het scheppen van de juiste werkcondities voor een betekenisvolle werkomgeving.

We geven een toelichting op de inhoud van het Playmaker programma en de rol en focus van een Playmaker. Wat gaat hij of zij doen in het bedrijf? Hoeveel tijd vraagt dit? En hoe faciliteert het bedrijf deze rol?

We maken mensen enthousiast om op een betekenisvolle manier tot prestatie te komen.

Passie en overtuiging

We maken passie zichtbaar en bespreekbaar en leggen de verbinding met wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen over intrinsieke motivatie en effectiviteit op het werk.

We stimuleren een ontvankelijke en nieuwsgierige mindset om anders te kijken naar het leveren van prestaties op het niveau van hoofd, hart en lijf.

We experimenteren met een werkvorm om de organisatiebedoeling voor iedereen zichtbaar en voelbaar te maken.

Playmakers proces

We geven uitleg en onderbouwing op de waarde van een Playzone. En we staan stil bij de rol en grondhouding van Playmakers. De Experience dag staat in het teken van het verbinden van de mensen aan de droom. We creëren de voorwaarden om een Playzone te kunnen bouwen en Playmakers op te leiden.

De founder(s) heeft bewust gekozen voor het creëren van een Playzone en dat betekent dat er Playmakers opgeleid gaan worden: mensen die blij worden van het scheppen van de juiste werkcondities voor een betekenisvolle werkomgeving.

We geven een toelichting op de inhoud van het Playmaker programma en de rol en focus van een Playmaker. Wat gaat hij of zij doen in het bedrijf? Hoeveel tijd vraagt dit? En hoe faciliteert het bedrijf deze rol?

We maken mensen enthousiast om op een betekenisvolle manier tot prestatie te komen.

en deelnemen aan
de Playmaker Journey?