The Learning Journey

Een breakthrough reis naar het creëren van een betekenisvolle werkomgeving. In de opleiding ontwikkelen we vaardigheden voor de rol van Playmaker aan de hand van een nieuw framewerk voor betekenisvol organiseren: de Playzone cyclus.

The Journey

De Playmaker journey is een zesdaagse leergang waarin mensen in het bedrijf worden opgeleid tot interne Playmaker. We leren hen hoe ze de droom op koers kunnen houden.

De opleiding is opgebouwd uit drie blokken bestaande uit twee aaneengesloten trainingsdagen gericht op: Droom en DNA, Rol en Focus, Navigeren en Faciliteren. Ieder blok maken de deelnemers kennis met nieuwe manieren om mens en werk te verbinden. Ze gaan experimenteren met o.a. visualisatie, mind-mapping, constellaties, de waarde dialoog en reflectie practises.

Tussentijds brengen de deelnemers hun learnings in de praktijk onder begeleiding van een master Playmaker.
 

Droom en DNA

In deze module leren deelnemers hoe zij de droom van het bedrijf op koers kunnen houden vanuit vier invalshoeken: leidende principes, magic forces, ambitie en impact. We leren wat het verschil is tussen het zichtbare en onzichtbare deel van de droom van het bedrijf en leren hoe je hiermee de juiste cultural fit kunt herkennen tussen mens en bedrijf.

We visualiseren persoonlijke dromen en leren deelnemers hoe ze deze bij zichzelf en bij anderen kunnen vertalen naar de droom van het bedrijf. We brengen de magic forces (energieën) van deelnemers in kaart met behulp van een interactieve spelmethode (CADT). En we leren hen om deze spelmethode te kunnen interpreteren.

Rol en Focus

In deze module leren deelnemers het potentieel van zichzelf en anderen effectief inzetten. We delen kennis over de invloed van het organisatiesysteem en de impact hiervan op het potentieel van het bedrijf.

We laten met behulp van business aikido ervaren wat belemmeringen in interacties betekenen. We bieden praktische handvatten om deze op te lossen.

We maken deelnemers bewust van hun eigen positie in de organisatiedynamiek en helpen hen om anderen vanuit intrinsieke motivatie aan de werkcontext te verbinden. We oefenen met nieuwe tools en werkvormen die ruimte geven aan het volledige potentieel van mensen.

Navigeren en Faciliteren

In deze module geven we betekenis aan wat er voor mensen binnen de werkcontext echt toe doet. Deelnemers voeren een waarde dialoog over passie, overtuiging en groeimotivatie in relatie tot de werkcontext.

Zij gaan aan de slag met het online dashboard Dantefactor Kompas. Dit is een leidraad die de relatie tussen werkeffectiviteit en de werkcontext in kaart brengt aan de hand van acht werkcontext factoren.

Deelnemers kunnen hiermee medewerkers in het werk faciliteren om aan de hand van een persoonlijk koersplan de werkeffectiviteit en het plezier op koers te houden. We leren deelnemers om de juiste werkcondities te scheppen om betekenisvol te kunnen zijn en impact te kunnen leveren.

The Learning Journey

Een breakthrough reis naar het creëren van een betekenisvolle werkomgeving. In de opleiding ontwikkelen we vaardigheden voor de rol van Playmaker aan de hand van een nieuw framewerk voor betekenisvol organiseren: de Playzone cyclus..

The Journey

De Playmaker journey is een zesdaagse leergang waarin mensen in de onderneming worden opgeleid tot interne Playmaker. We leren hen hoe ze de droom van de onderneming op koers kunnen houden.

De opleiding is opgebouwd uit drie blokken bestaande uit twee aaneengesloten trainingsdagen gericht op: Droom en DNA, Rol en Focus en Navigeren, Faciliteren. Ieder blok maken de deelnemers kennis met nieuwe manieren om mens en werk te verbinden. Ze gaan experimenteren met o.a. visualisatie, mind-mapping, constellaties, de waarde dialoog en reflectie practises.

Tussentijds brengen de deelnemers hun learnings in de praktijk onder begeleiding van een master Playmaker.
 
 

Droom en DNA

n deze module leren deelnemers hoe zij de droom van het bedrijf op koers kunnen houden vanuit vier invalshoeken: leidende principes, magic forces, ambitie en impact. We leren wat het verschil is tussen het zichtbare en onzichtbare deel van de droom van het bedrijf en leren hoe je hiermee de juiste cultural fit kunt herkennen tussen mens en bedrijf.

We visualiseren persoonlijke dromen en leren deelnemers hoe ze deze bij zichzelf en bij anderen kunnen vertalen naar de droom van het bedrijf. We brengen de magic forces (energieën) van deelnemers in kaart met behulp van een interactieve spelmethode (CADT). En we leren hen om deze spelmethode te kunnen interpreteren.

Rol en Focus

In deze module leren deelnemers het potentieel van zichzelf en anderen effectief inzetten. We delen kennis over de invloed van het organisatiesysteem en de impact hiervan op het potentieel van het bedrijf.

We laten met behulp van business aikido ervaren wat belemmeringen in interacties betekenen. We bieden praktische handvatten om deze op te lossen.

We maken deelnemers bewust van hun eigen positie in de organisatiedynamiek en helpen hen om anderen vanuit intrinsieke motivatie aan de werkcontext te verbinden. We oefenen met nieuwe tools en werkvormen die ruimte geven aan het volledige potentieel van mensen.

Navigeren en Faciliteren

In deze module geven we betekenis aan wat er voor mensen binnen de werkcontext echt toe doet. Deelnemers voeren een waarde dialoog over passie, overtuiging en groeimotivatie in relatie tot de werkcontext.

Zij gaan aan de slag met het online dashboard Dantefactor Kompas. Dit is een leidraad die de relatie tussen werkeffectiviteit en de werkcontext in kaart brengt aan de hand van acht werkcontext factoren.

Deelnemers kunnen hiermee medewerkers in het werk faciliteren om aan de hand van een persoonlijk koersplan de werkeffectiviteit en het plezier op koers te houden. We leren deelnemers om de juiste werkcondities te scheppen om betekenisvol te kunnen zijn en impact te kunnen leveren.

en echt impact maken?