WAT WIJ DOEN

Wat zijn The Playmakers? Consultants? Trainers? Adviseurs? We zijn van alles wat en het allemaal niet, en daar zijn we trots op. We onderscheiden ons door een integrale en creatieve aanpak waarin we de droom, de mensen en werkomgeving verbinden.

De veranderende behoefte van mensen vraagt om een nieuwe manier van het stimuleren van performance. Wij scheppen nieuwe condities waardoor mensen presteren op een manier die bij hen past en aansluit bij de droom en de ambities van het bedrijf.

website image

Voor wie?

Je geeft leiding aan een groeiend bedrijf en wilt een fundament of je bent juist langer bezig maar je merkt dat je handvatten nodig hebt om balans te vinden tussen vanuit de essentie richting te houden en prestatie gedreven te blijven.

Met onze integrale aanpak:

  • Helpen we je bij het creëren van een werkcultuur waarin alle werknemers vanuit hun kwaliteiten bijdragen aan de ambities van het bedrijf
  • Waarborgen we de ondernemingsdroom en de weg daarnaar toe op één A4 dat voor alle beslissingen leidend is
  • Volgen we een belangrijke spelvoorwaarde: je hebt een beetje lef

Wij maken voor het ontwerp van een Playzone gebruik van acht werkcontextfactoren

Leiderschap

Mate van
autonomie

Diversiteit van werkzaamheden

Kennis &
vaardigheden

Groei
mogelijkheden

Collegialiteit

Beloning

Beleid

Het resultaat

Wij geloven niet in een quick fix, wij gaan langdurige samenwerkingen aan. 

Onze missie is pas geslaagd als we onszelf overbodig hebben gemaakt. Dat is wanneer iedere werknemer- van de teamleider tot de ICT’er – helder voor ogen heeft aan welk doel hij of zij werkt en de ruimte krijgt om hier met plezier betekenis aan te geven. Op zo’n moment spreken wij van de werkvloer als Playzone.

Het resultaat

Een Playzone is een plek waar mensen geen top down targets krijgen opgelegd, maar impact maken doordat zij begrijpen waar ze aan bijdragen en de ruimte krijgen het beste uit zichzelf te halen.

Hierdoor worden doelen zo nog worden overtroffen ook. De opgeleide Playmakers zijn de aanjagers van de Playzone en toetsen continu of werknemers hun werk nog leuk en zinvol vinden. Hiervoor maken ze gebruik van een alternatief functioneringssysteem dat het gesprek opent over de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Het resultaat: effectieve medewerkers, minder verspilling van potentieel, minder verzuim en meer organisatie impact.