AANBOD TRAINING

Maximaliseer het talent potentieel met programma’s en tools, die mensen helpt groeien in het leveren van impact

Play For Purpose & Impact

 

De essentiële mindset en vaardigheden voor ondernemers, CEO’s en teams om met het bedrijf betekenisvol te zijn en waanzinnige impact te maken.

Excellence realiseren op de sleutelgebieden voor het bouwen van een PlayZone. Met programma’s die je helpen om focus te houden op het realiseren van de ondernemingsdroom. Een nieuwe kijk en handelswijzen om teams volledig tot hun recht te laten komen en hen te faciliteren persoonlijk leiderschap te ontwikkelen in een PlayZone.

Bewezen vaardigheden die je helpen om de vindingrijkheid van teams, de aantrekkelijkheid en de financiële gezondheid van het gehele bedrijf te verhogen. Het nieuwe normaal voor ondernemen; Play for purpose & impact.

Essentiële programma’s voor betekenis & impact

Ondernemingsdroom

 • null

  Design van het droom  impact canvas

Complete mens

 • null

  Waarde dialoog coaching 

Werkcontext

 • null

  Leiderschap & Coaching van teams

  Collegiale coaching PlayMakers

  Verkopen van impact

Design het Droom Impact Canvas

[voor founders, CEO’s en management team]
Het canvas biedt handvatten om als leiding (directeur, oprichter), managementteam en medewerkers congruent te kunnen handelen, in het trouw blijven aan je purpose en het maken van impact. Het verduidelijkt waar je als onderneming voor staat, waardoor je de juiste medewerkers aantrekt en aan je bind. Het verhoogt bewustzijn van de persoonlijke eigenheid en hoe dat zich verbind met de droom van het bedrijf. Het schept transparantie in het motief van handelen waardoor alle medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn bij het hogere doel van het bedrijf en de juiste dingen doen.

In dit programma creëren of versterken we de ondernemingsdroom, zodat die voor iedereen grijpbaar en voelbaar is. We maken de leidende principes en aansturende energie van de founder(s) of directeur expliciet, en vertalen dit naar waarvoor de organisatie is bedoeld. We verknopen dit vervolgens met datgene wat je daarvan wilt terugzien aan impact in de maatschappij. Het programma laat je zien hoe je als directie dagelijks handelt en wat ten grondslag ligt aan het gewenste gedrag dat je in het bedrijf wilt zien. Ook geeft het inzicht hoe je staat als persoon ten opzichte van de rol die je als leider van het bedrijf inneemt.

Resultaat voor jezelf, team en bedrijf
 • Je hebt voor het vormen van een team een groei bestendig fundament, een team dat begrijpt wat je verlangt waardoor je makkelijker kunt loslaten
 • Je voelt meer energie om zelf de regie te nemen, waardoor je inspireert en een nog beter rolmodel wordt
 • Je hebt helder inzicht in wat er nodig is, om zelf en als managementteam de juiste dingen te doen, waardoor iedereen effectiever is in het bereiken van de doelen
 • Je durft je als leider en managementteam je kwetsbaarder op te stellen, dit vergroot de empathie en de interpersoonlijke verbinding met teams
 • Je hebt een routekaart vanuit de diepste kern van het bedrijf voor:
  • Het aantrekken en behouden van het juiste DNA-medewerkers
  • Een veilige werkcultuur waar mensen voelen dat zij waardevol bijdragen
  • Het kunnen ondernemen met focus en het doen van de juiste acties

Op maat coaching voor meer impact en betekenis in werk

[voor founders, CEO’s en medewerkers]
De impact coaching zet je in beweging om als founder, directeur, of medewerker de juiste stappen te kunnen zetten om jouw volle talent potentieel te ontwikkelen en tot je recht te komen in werk. Het geeft je inzicht welke hulpbronnen je nodig hebt om vanuit passie, een rotsvast geloof in eigen kunnen en met groeimotivatie te werken. Het houd je scherp, voorkomt dat werk een sleur wordt en dat je jouw talent potentieel verspilt.

In de waarde dialoog coaching creëer je bewustwording over wat jouw persoonlijke effectiviteit en voldoening in het werk aandrijft. Je reflecteert op je Dantefactor (de wetenschappelijke voorspeller van persoonlijke effectiviteit en tevredenheid). Aan de hand van het Impact In Werk Kompas monitor hoe je actuele verbinding is met het werk. En je leert om op zoek te gaan om zelfstandig de juiste acties te kunnen zetten, om in het dagelijkse werk nog beter tot je recht te komen en impact te maken.

Resultaat voor jezelf en het bedrijf
 • Je hebt helder inzicht in wat jij nodig hebt om voldoening te halen uit je werk en impact te maken
 • Je weet welke hulpbronnen je in het dagelijkse werk moet activeren om gepassioneerd, met zelfvertrouwen en groeimotivatie te werken
 • Je hebt een sterk handvat om zelfstandig richting te kunnen geven aan je persoonlijke ontwikkeling in de dagelijkse praktijk
 • Je leert om jezelf de juiste vragen te stellen om effectief te blijven in werk en je talent potentieel te benutten
 • Het bedrijf voorkomt verspilling van talent, energie en geld waardoor bedrijfsdoelen sneller gerealiseerd worden

Persoonlijk leiderschap – “Collegiale coaching” certificatie PlayMaker

[voor medewerkers en teamleiders]
Het PlayMakers programma ontwikkelt de mindset en vaardigheden om anderen te leren hoe zij betere resultaten bereiken en voldoening halen uit werk. Het is hét antwoord op de groeiende behoefte om meer eigenaarschap te kunnen leggen bij de medewerkers door middel van collegiale coaching. Een methodiek ontwikkeld op de wetenschappelijke voorspellers voor het realiseren van organisatie, team en individuele werkeffectiviteit en tevredenheid. Een programma waarmee je medewerkers leert om zelf richting te geven (impact kompas) aan datgene wat hen drijft en welke persoonlijke en situationele hulpbronnen (werkcondities) zij nodig hebben om volledig tot hun recht te komen.

In het PlayMakers programma ontwikkel je vaardigheden waarmee je medewerkers bewust maakt wat de passie, geloof in eigen kunnen en groeimotivatie is in het werk. En welke hulpbronnen hen hierbij stimuleren. Aan de hand van deze intrinsieke drijfveren leer je een waarde dialoog voeren waarin collega’s of medewerkers oordeelsvrij worden bevraagd en duiding geven aan wat er voor hen specifiek toe doet in de context van het werk. Je leert bespreekbaar te maken wat ertoe doet en een oprechte verbinding aan te gaan met collega’s of medewerkers. Het rust je daarbij uit om met verschillende werkvormen te experimenteren en in teamverband, vanuit wederzijds begrip, te faciliteren en zo de juiste werkcondities te scheppen.

Resultaat voor jezelf en het bedrijf
 • Je voelt je als PlayMaker zelfverzekerd om je medewerkers of collega’s te coachen om het beste uit zichzelf te halen
 • Je kunt oprechte verbinding maken met je medewerkers of collega’s en hen helpen te verduidelijken wat zij nodig hebben, beter te presteren en voldoening te halen uit het werk
 • Je creëert een open mindset en cultuur waar het normaal is dat medewerkers of collega’s elkaar helpen en beter tot hun recht te komen
 • Je hebt een gespreksvorm ontwikkeld waarmee je de juiste condities schept voor een positief werkklimaat met A-Players en een bedrijf waar je graag voor werkt
 • Je ontwikkeld als bedrijf een cultuur waar verantwoording nemen voor je resultaat en persoonlijke groei standaard is
 • Je bindt als bedrijf je medewerkers doordat je hen een essentiële vaardigheid eigen laat maken waarmee de waarde op de arbeidsmarkt verhoogt
 • Je hebt als bedrijf accuraat inzicht in de benodigde condities voor het behouden van bevlogen, effectieve en tevreden medewerkers

Leiderschap & Coaching van teams, met impact

[founders, CEO’s en teamleiders]
Het trainingsprogramma ontwikkelt de mindset, kennis en vaardigheden van jou als ondernemer of teamleider. Hiermee herken je en kun je de meest effectieve leiderschapsstijl voor een specifieke persoon en taak toepassen. Het geeft je handvatten hoe je in de verschillende groeifasen van het bedrijf leidinggeeft aan medewerkers. Het ontwikkeld het vermogen om op een pragmatische manier teams en medewerkers on the job te coachen en impact te laten maken. Een programma zonder poespas, maar gefocust op het ontwikkelen van A-Players die zelf richting geven aan de purpose en het maken van impact.

Je verrijkt in deze hands-on training je kennis en vaardigheden om effectief leiderschap, coaching en counseling in de praktijk toe te passen. Je leert persoonlijke purpose en dromen van je medewerkers te achterhalen en deze af te stemmen op de visie van je bedrijf. In het programma leer je hoe je effectieve feedback on the job geeft en medewerkers betrokken houdt bij de purpose en het dagelijkse werk. Je maakt in het programma kennis met een World Class situationeel leiderschapsmodel als raamwerk om de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers te kunnen herkennen en de juiste leiderschaps-, en coaching stijl (gedrag) hierop af te stemmen.

Resultaat voor jezelf en het bedrijf
 • Je beheerst de vaardigheden en technieken waarmee je in staat bent om met de juiste mindset de performance van medewerkers te versterken en te verbeteren
 • Je voelt je meer in staat om met vertrouwen je medewerkers te begeleiden en feedback te geven
 • Je bent in staat om de juiste leiderschap en coaching stijl in te kunnen schatten en toe te passen. Hierdoor wordt leidinggeven leuker
 • Je verhoogt het bewustzijn en commitment van medewerkers om zelf eigenaarschap te nemen bij het doorvoeren van verbetering
 • Je bent in staat om het beste van je medewerkers naar boven te halen waardoor zij langer effectief bijdragen
 • Je ontwikkeld een infrastructuur om kennis en vaardigheden gestructureerd te kunnen ontwikkelen, voor een cultuur met A-Players die voldoening halen uit het werk.

Value Selling – Verkopen met impact

[voor business development]
Het trainingsprogramma ontwikkelt de mindset, kennis en vaardigheden voor ondernemers, teamleiders of medewerkers om de propositie, dienst of service nog beter te matchen met de behoeften van de (potentiële) klanten. Je leert een purpose en impact gedreven propositie te ontwikkelen, en die te vertalen naar een economisch argument. Een aanbod dat klanten zullen zien als het leveren van waarde boven de prijs. Het biedt een framewerk waarlangs je de behoeften van de klant op een effectieve manier leert matchen met je eigen propositie.

Je ontwikkelt commercieel inzicht waardoor je in staat bent om interne processen beter te begrijpen en hieraan inhoud te geven. Je leert het model van value selling begrijpen en toepassen, dat een houvast geeft om effectiever te zijn in het vermarkten van je propositie, dienst of service. Ook leer je herkennen en begrijpen hoe je de problemen en behoeften van je (potentiële) klant achterhaalt. Verder leer je op een oprechte manier aan te tonen welke waarde je product, dienst of service biedt, en hoe die de problemen van je klant oplossen. Je leert economisch verantwoord te verkopen door de juiste strategie toe te passen, om in klantwaarde te blijven denken en spreken. Het is hét programma waardoor iedereen in de organisatie leert hoe je langer wegblijft van kortings-, en of waarde vernietigende gesprekken.

Resultaat voor jezelf en het bedrijf
 • Je beheerst de essentiële commerciële vaardigheden en technieken waarmee je in staat bent om met de juiste mindset, effectief bij te dragen aan de financiële gezondheid van je bedrijf
 • Je voelt je meer in staat om met vertrouwen (potentiële) klanten te woord te staan, en de juiste dingen te zeggen om zo nog relevanter voor hen te zijn
 • Je bent in staat om snel de behoeften van potentiële klanten te ontdekken, door het stellen van de juiste vragen
 • Je bent in staat om de perfecte match te maken tussen de propositie en de behoeften van de klant, waardoor de afzet sneller groeit
 • Je begrijpt collega’s en afdelingen beter zodat fouten of vertragingen voorkomen worden. En leveringen juist en op tijd zijn
 • Je hebt als bedrijf medewerkers met een hoger bewustzijn en commitment om zelf eigenaarschap te nemen bij het doorvoeren van prestatieverbetering
 • Je hebt loyalere medewerkers doordat je hen een essentiële vaardigheid aanreikt, die zowel de relevantie van het bedrijf als ook de individuele waarde verhoogd

Ga voor een pragmatisch programma met impact