HET PROGRAMMA VOOR EEN PLAYZONE

Voor ondernemers die het verschil willen maken met een bedrijf dat positieve impact maakt.

De PlayZone

Een pragmatische integrale aanpak voor ondernemers en CEO’s die betekenisvol willen ondernemen en groeien met impact. In dit 90 dagen programma wordt er samen met jou een nieuw speelveld aangelegd als basis voor gezond ondernemen. Het scheppen van de juiste condities geeft jou een werkcultuur waar iedereen volledig tot zijn recht komt en impact maakt.

Een aanpak waarin alle medewerkers begrijpen en voelen aan welk hoger doel zij bijdragen. Zij durven zichzelf te laten zien, initiatief te tonen en verantwoording te nemen voor hun groei en resultaat. Medewerkers leren hoe zij de waarden van het bedrijf moeten leven en vertalen dit naar hun dagelijkse werk. Aan de hand van “peer coaching” wordt er van binnenuit het bedrijf continu gewerkt aan het scheppen van de juiste condities. Dit ontwikkelt een mindset en vaardigheden die medewerkers stimuleert om elkaars volle potentieel in te zetten. Het leiderschap in een PlayZone coacht en faciliteert medewerkers vanuit oprechte verbinding en dit verhoogt wederzijds vertrouwen, kwaliteit van communicatie en het uiteindelijke resultaat.

Wist je dat? Een PlayZone 10x beter resultaat levert dan ouderwetse mindset, management en leiderschapsmethoden. In een PlayZone wordt namelijk geen talent, energie en geld verspilt!

Maak binnen 90 dagen met je hele bedrijf echte impact 

Een nieuwe realiteit breekt aan, één waar de kwaliteit van verbinding tussen mensen en de essentie van het bedrijf en het dagelijkse werk centraal staat. Dit is het tijdperk waarin je als bedrijf echt relevant moet zijn voor je medewerkers, de samenleving en de wereld als geheel.

Play to win, wij leren je hoe je excellence ontwikkeld op de essentiële gebieden uit de PlayZone.

De ondernemingsdroom

Voor ons is wat en wie je bent het beginpunt van de onderneming. Ehh…wie ik ben? Jij wilde gewoon ondernemen, de status quo veranderen en een bedrijf bouwen, zeg je?

Wij zijn ervan overtuigd dat droom van de onderneming het fundament vormt voor een duurzame verbinding met medewerkers. Daarom gaan wij op zoek naar de diepere reden wat je als founder, CEO of directeur met het bedrijf wilt realiseren.

Met een creatieve en psychologische benadering gaan wij op zoek naar de kern van wat voor jou echt belangrijk is. We leggen jouw passie, overtuiging en groeimotivatie onder de loep. Wij maken de essentie van het bedrijf hiermee helder en vertalen dit naar de impact die je vervolgens met het bedrijf wilt maken. 

Het resultaat is een droom-impact canvas, dat handvatten biedt om als founder, CEO, management team en medewerkers congruent te handelen, in het trouw blijven aan je purpose, DNA en te maken impact.

consultancy
hiring

Complete mens

Met de uitkomst van het droom-impact canvas stappen we vervolgens naar de medewerkers. In creatieve workshops laten we iedereen de purpose eigen maken. We gaan voorbij aan de vaste rol in het bedrijf maar laten werknemers juist naar het grotere geheel kijken.

Wat betekent de purpose en te maken impact voor de teamleider? En de Office Manager? En hoe zou hij of zij daaraan willen bijdragen? Aan het einde van deze workshops is het voor alle werknemers duidelijk vanuit welke intrinsieke drijfveren zij werken en willen bijdragen aan het hogere doel van het bedrijf.

 We leren medewerkers vervolgens reflecteren op de persoonlijke passie, overtuiging en groeimotivatie in het werk en onderzoeken wat er nodig is om hierin te groeien.  We maken daarmee alvast een voorsprong op de derde stap.

Werkcontext

Wanneer iedereen bewust is op welke manier zij bijdraagt aan de purpose, scheppen we de juiste condities zodat iedereen het beste van zichzelf blijft geven en tot zijn recht komt. Wij leiden o.a. eigen PlayMakers op. Dit is een rol die uitgevoerd wordt door geselecteerde medewerkers uit het bedrijf.

PlayMakers leren collega’s contact maken met de diepste drijfveren en hebben het vermogen inzichtelijk te maken wat er echt toe doet in het werk. Zij leren in een gesprekscyclus iedereen eigenaarschap te nemen en bewust te worden wat zij precies nodig hebben om met passie, overtuiging en groeimotivatie te werken.

Wij zetten daarnaast een bewezen structuur op met praktische handvatten en ontwikkelen de juiste mindset en vaardigheden zodat HR en management de inzichten kan vertalen naar beleid voor een resultaatgerichte PlayZone.

training

Ga voor een volledig pragmatische aanpak met impact!